Zdravé klima pro růst vašeho dítěte

Nejčastější otázky

Jak postupovat v případě zájmu

  1. Je-li Vaše dítě často nemocné, je nutné navštívit jeho ošetřujícího lékaře, protože ozdravenský pobyt navrhuje praktický lékař pro děti a dorost na základě zdravotního stavu dítěte.
  2. Lékař vyplní formulář „Návrh na umístění dítěte v ozdravovně“.
  3. Má-li návrh všechny požadované údaje, včetně podpisu zákonného zástupce, je podstoupen příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud revizní lékař návrh schválí, zašle jej pojišťovna smluvní dětské ozdravovně.
  4. Dětská ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu, Odléčení pacienta musí proběhnout v době platnosti Návrhu, tedy do 6ti měsíců od data vystavení pediatrem. Současně s ním odešle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče (zákonný zástupce) byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů předem. Konkrétní ozdravovnu i termín pobytu lze samozřejmě domluvit s každou dětskou ozdravovnou ještě před návštěvou pediatra vyplnění “předběžné přihlášky”. Tato přihláška je samozřejmě nezávazná a to z obou stran.
  5. Je potřeba si uvědomit, že o pobytu dítěte v ozdravovně rozhoduje vždy ošetřující dětský lékař !!

Pokud máte skutečně zájem vyplňte prosím předběžnou přihlášku k pobytu.

Pokud odešlete formulář na předběžnou přihlášku, Váš požadavek zaznamenáme a učiníme rezervaci. Potvrzením rezervace je pro nás došlý schválený návrh od zdravotní pojišťovny. Platnost rezervací končí dnem, kdy se naplní celková kapacita ozdravovny.  Minimálně 14 dní před samotným termínem od nás obdržíte informace k nástupu do ozdravovny.

Požadavky na ubytování je možné specifikovat přímo v předběžné přihlášce, je ale důležité si uvědomit, že mohou nastat situace, kdy nejsme schopni vyhovět úplně všem zájemcům, jednotlivé požadavky jsou tak limitovány našimi možnostmi. Důležitým faktorem tak zůstává pořadí došlých návrhů. Ke konkrétnímu přidělení pokoje dojde, až potvrdíte účast na základě námi odeslaných informací k nástupu. Po obdržení těchto pokynů, (zvací dopis, dotazník a prohlášení bezinfekčnosti, u školáků formulář pro kmenovou školu a u pacientů s doprovodem i informace pro pobyt doprovodu),  prosíme na email ubytování(zavináč)ozdravovna.cz uvést znovu typ ubytování, počet osob tvořící doprovod (pokud je to více než jeden),  popřípadě domluvit stravu.

UPOZORNĚNÍ : Problémy s přidělením konkrétního pokoje nastávají zejména v zimních a letních termínech. Bohužel nejsme 100% schopni garantovat Vámi požadovaný typ ubytování, proto prosíme, zvažte i jiné než letní termíny. Doporučujeme hlavně ty PODZIMNÍ, protože obecně je podzim NEJVHODNĚJŠÍ období pro pobyt v ozdravovně !! Při zařazování pacientů s doprovodem v letních termínech se řídíme nejen pořadím došlých návrhů, jako v ostatních termínech, ale i věkem dětí u kterých je doprovod vyžadován. Přednost budou mít rodiče s dětmi v rozmezí věku od 3 do 6 let. Co se týká přidělení konkrétního pokoje, dříve než 14 dní před nástupem nejsme schopni pokoj garantovat. V letních a zimních termínech je možný doprovod pouze JEDNOHO zákonného zástupce.

V letních termínech nedoporučujeme ani pobyt s dětmi mladšími tří let.

Platnost každého návrhu na umístění dítěte v ozdravovně je 6 měsíců od data vystavení dětským lékařem. Návrh tak musí platit minimálně v den nástupu dítěte do ozdravovny.


Přihlaste vaše dítě

Přihlaste své dítě do Ozdravovny a můžte přijet také vy spolu s ním.

Předběžná přihláška

Aktuality

Více aktualit

Podzimní termíny

Nabízíme volné termíny 3.10.2018 – 23.10.2018, 24.10.2018 – 13.11.2018, 14.11.2018 – 04.12.2018. V případě zájmu nám nezapomeňte vyplnit předběžnou přihlášku. Budeme se těšit

Číst celé

Dnes nám odjíždí poslední zimní turnus. Od 26.12.2017 až do 17.04.2018 jsme jeli nepřetržitě, bez dna volna s téměř 100% obsazeností. Teď 14 dní pauza na úklid, opravy a dodělávky. A od 02.05. 2018 opět na značkách

Číst celé

Poslední místa

Právě nám začal termín od 28.03., který končí 17. dubna. Pak máme první letošní pauzu, která bude cca 14 denní. Následuje další termín od 02.05.2018 – 22.05.2018 a 06.06.2018 -26.06.2018. Pak následují letní termíny, kde nám ještě stále zbývá …

Číst celé