Zdravé klima pro růst vašeho dítěte

O nás

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení, která poskytují na základě odborného návrhu dlouhodobou léčebně preventivní péči. Dětská ozdravovna umístěná ve vhodných klimatických podmínkách poskytuje komplexní zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči. Postupuje přitom přísně individuálně s ohledem na situaci dítěte a jeho obecné i zvláštní potřeby. Využívá všech poznatků a možnosti dětského lékařství, včetně klimatoterapie, hydroterapie, kinezoterapie, dietoterapie, popřípadě psychoterapie a socioterapie. Současně se cíleně zaměřuje na to, aby si děti osvojily správný způsob života, tzn. životního stylu.

Na tom se podílí i speciální škola při ozdravovně, která spolu s dalšími zdravotnickými pracovníky úzce spolupracuje. V tom smyslu znamená mnoho i vhodně prováděná zdravotní výchova. Ozdravovna během pobytu dětí spolupracuje s jejich rodiči, umožňuje návštěvy dětí, popřípadě u mladších dětí i jejich pobyt s nimi.

Vzhledem k současné situaci ve zdravotní problematice v populaci – narůstajícímu výskytu chronických či recidivujících onemocnění dětí, při snižující se jejich obranyschopnosti a zvyšující se alergizaci, nabývají dětské ozdravovny stále více na významu.

Dětské ozdravovny jsou určeny pro děti:

  1. zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí (velmi důležité v jarním období zvýšeného výskytu pylů, neméně přínosné v době inverzí na podzim, zimě)
  2. se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem (v některých ozdravovnách se léčí i obezita)
  3. v rekonvalescenci, kdy zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně

Podstatnou pozitivní roli hrají ozdravovny díky svému umístění (horské, podhorské oblasti) a ekolog. čistotě prostředí v období pylové sezóny na jaře a v létě, a též v období smogových inverzí na podzim a v zimě.

Nejvhodnější období na pobyt v ozdravovně

INVERSE ( období podzim – zima )

Inverze vzniká sesedáním chladného vzduchu z vyšších vrstev atmosféry do nižších. Studený vzduch je pak u země v údolích uzavřen, a zatímco ve vyšších vrstvách dochází k promíchávání vzduchových hmot, studený vzduch je uzavřen v jakémsi “bazénu” při zemi. V mírných zeměpisných šířkách se tento typ inverze vytváří poměrně často. Na spodní hranici inverze se pak vytváří inverzní oblačnost. Tyto situace vedou ke zvyšování koncentrací škodlivin a vzniku smogu. Velmi často je také snížená dohlednost a to buď mlhou, nebo kouřmem. Na území České republiky to platí hlavně pro Ostravsko, které se nachází mezi dvěma horskými masívy, Jeseníky a Beskydy, a Podkrušnohoří.

Většina dětských ozdravoven je významná právě svojí polohou v nadmořské výšce od 800m n.m. Tedy polohou nad inversní oblačností. A právě tím jsou ideální k pobytu dětí z nejvíce postižených oblastí.

Například překročení imisního limitu oxidu siřičitého jsou citliví zejména astmatici. Dýchací systém je poškozen, přímým důsledkem je zvyšující se počet souvisejících nemocí. Nejrizikovější skupinou při překročení NO3 v ovzduší jsou děti, kdy při dlouhodobém překročení jsou zasaženy plíce, slezina, játra a krev. Působení CO nepřímo vede ke snižování transportní kapacity krve a zabraňuje uvolňování kyslíku z hemoglobinu.

ALERGIE ( období jaro )

Základem léčby alergiků je omezení kontaktu s alergenem. Pro pylové alergiky bývá vhodná klimatická léčba v době potíží na horách nebo u moře, kde je posunuté vegetační období. Včasným přesunem do horských oblastí se v období největšího výskytu konkrétního alergenu v místě trvalého pobytu dá vzniku alergické reakce účinně předcházet.

 

Přihlaste vaše dítě

Přihlaste své dítě do Ozdravovny a můžte přijet také vy spolu s ním.

Předběžná přihláška

Aktuality

Více aktualit

Podzimní termíny

Nabízíme volné termíny 3.10.2018 – 23.10.2018, 24.10.2018 – 13.11.2018, 14.11.2018 – 04.12.2018. V případě zájmu nám nezapomeňte vyplnit předběžnou přihlášku. Budeme se těšit

Číst celé

Dnes nám odjíždí poslední zimní turnus. Od 26.12.2017 až do 17.04.2018 jsme jeli nepřetržitě, bez dna volna s téměř 100% obsazeností. Teď 14 dní pauza na úklid, opravy a dodělávky. A od 02.05. 2018 opět na značkách

Číst celé

Poslední místa

Právě nám začal termín od 28.03., který končí 17. dubna. Pak máme první letošní pauzu, která bude cca 14 denní. Následuje další termín od 02.05.2018 – 22.05.2018 a 06.06.2018 -26.06.2018. Pak následují letní termíny, kde nám ještě stále zbývá …

Číst celé