Zdravé klima pro růst vašeho dítěte

O nás

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení, která poskytují na základě odborného návrhu dlouhodobou léčebně preventivní péči. Dětská ozdravovna umístěná ve vhodných klimatických podmínkách poskytuje komplexní zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči. Postupuje přitom přísně individuálně s ohledem na situaci dítěte a jeho obecné i zvláštní potřeby. Využívá všech poznatků a možnosti dětského lékařství, včetně klimatoterapie, hydroterapie, kinezoterapie, dietoterapie, popřípadě psychoterapie a socioterapie. Současně se cíleně zaměřuje na to, aby si děti osvojily správný způsob života, tzn. životního stylu.

Na tom se podílí i speciální škola při ozdravovně, která spolu s dalšími zdravotnickými pracovníky úzce spolupracuje. V tom smyslu znamená mnoho i vhodně prováděná zdravotní výchova. Ozdravovna během pobytu dětí spolupracuje s jejich rodiči, umožňuje návštěvy dětí, popřípadě u mladších dětí i jejich pobyt s nimi.

Vzhledem k současné situaci ve zdravotní problematice v populaci – narůstajícímu výskytu chronických či recidivujících onemocnění dětí, při snižující se jejich obranyschopnosti a zvyšující se alergizaci, nabývají dětské ozdravovny stále více na významu.

Dětské ozdravovny jsou určeny pro děti:

  • zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí (velmi důležité v jarním období zvýšeného výskytu pylů, neméně přínosné v době inverzí na podzim, zimě)
  • se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem (v některých ozdravovnách se léčí i obezita)
  • v rekonvalescenci, kdy zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně

Podstatnou pozitivní roli hrají ozdravovny díky svému umístění (horské, podhorské oblasti) a ekolog. čistotě prostředí v období pylové sezóny na jaře a v létě, a též v období smogových inverzí na podzim a v zimě.

Nejvhodnější období na pobyt v ozdravovně

INVERSE ( období podzim – zima )

Inverze vzniká sesedáním chladného vzduchu z vyšších vrstev atmosféry do nižších. Studený vzduch je pak u země v údolích uzavřen, a zatímco ve vyšších vrstvách dochází k promíchávání vzduchových hmot, studený vzduch je uzavřen v jakémsi “bazénu” při zemi. V mírných zeměpisných šířkách se tento typ inverze vytváří poměrně často. Na spodní hranici inverze se pak vytváří inverzní oblačnost. Tyto situace vedou ke zvyšování koncentrací škodlivin a vzniku smogu. Velmi často je také snížená dohlednost a to buď mlhou, nebo kouřmem. Na území České republiky to platí hlavně pro Ostravsko, které se nachází mezi dvěma horskými masívy, Jeseníky a Beskydy, a Podkrušnohoří.

Většina dětských ozdravoven je významná právě svojí polohou v nadmořské výšce od 800m n.m. Tedy polohou nad inversní oblačností. A právě tím jsou ideální k pobytu dětí z nejvíce postižených oblastí.

Například překročení imisního limitu oxidu siřičitého jsou citliví zejména astmatici. Dýchací systém je poškozen, přímým důsledkem je zvyšující se počet souvisejících nemocí. Nejrizikovější skupinou při překročení NO3 v ovzduší jsou děti, kdy při dlouhodobém překročení jsou zasaženy plíce, slezina, játra a krev. Působení CO nepřímo vede ke snižování transportní kapacity krve a zabraňuje uvolňování kyslíku z hemoglobinu.

ALERGIE ( období jaro )

Základem léčby alergiků je omezení kontaktu s alergenem. Pro pylové alergiky bývá vhodná klimatická léčba v době potíží na horách nebo u moře, kde je posunuté vegetační období. Včasným přesunem do horských oblastí se v období největšího výskytu konkrétního alergenu v místě trvalého pobytu dá vzniku alergické reakce účinně předcházet.

 

Přihlaste vaše dítě

Přihlaste své dítě do Ozdravovny a můžte přijet také vy spolu s ním.

Předběžná přihláška

Aktuality

Více aktualit

Poslední místa

Zimu máme již pár týdnů plnou, zbývá opravdu pár míst na termín od 28.03.2018. Stejně na tom je i termín od 02.05.2018. Letní termíny jsou pro doprovody již beznadějně plné, proto doporučujeme termín od 06.06.2018.

Číst celé

Dnes nám začíná předposlední turnus tohoto roku. Ten poslední je od 15.11. – 05.12. Kdo máte zájem o tento listopadový termín, určitě neváhejte a vyplňte nám předběžnou přihlášku.

Číst celé

Nejbližší volný termín pro pobyt Vašich dětí je od 15.11.2017 až 05.12.2017, eventuálně od 25.10.2017 až 14.11.2017. Přesvědčte se o tom, že podzimní termíny jsou nejefektivnější.

Číst celé