Zdravé klima pro růst vašeho dítěte

Služby a termíny

Naše zařízení je z 99% zaměřeno na pacienty zdravotních pojišťoven. Provádíme léčebně preventivní péči specifikovanou v zákoně.

Komu je ozdravenská péče určena?

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů.

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte. Lékař vyplňí návrh na umístění dítěte v ozdravovně a zákonný zástupce jej předá zdravotní pojišťovně ke schválení. Pokud revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny návrh schválí, zašle ho pojišťovna na příslušnou ozdravovnu. Konkrétní ozdravovnu může na základě přání zákonného zástupce napsat do návrhu již dětský lékař. V našem případě je potřeba uvádět DO Bedřichov – Špindlerův Mlýn.

Dětská ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče (zákonný zástupce) byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu.

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou (náklady za ubytování, stravování a ozdravný program). Pobyt průvodce při ozdravenské péči a doprava na ozdravný pobyt se ze zdravotního pojištění nehradí. Při obsazování termínů, u kterých víme, že nejsme schopni vyhovět všem zájemcům o pobyt dětí s doprovodem, preferujeme kromě včasného doručení schváleného návrhu i věk dětí a zdravotní pojišťovnu.

Přečtěte si podrobný postup jak přihlásit dítě na Ozdravovnu.

Škola

Ve škole, která je součástí zařízení, se vyučují všechny hlavní předměty, včetně cizích jazyků. Školní docházka je a probíhá individuální formou podle učebnic a učebního plánu dodaného kmenovou školou. Veškeré informace o škole najdete na stránkách zsmsdlado.cz. Tiskopisy ke stažení najdete zde

 

VOLNÉ TERMÍNY 2018

 

zahájení : 06.06.2018 (st) ukončení :  26.06.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • obsazenost 37 (25) pokojů z celkové kapacity 28 pokojů

 

zahájení : 27.06.2018 (st) ukončení :  17.07.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • termín je již plně obsazen (20.01.2018)
 • Pacienti bez doprovodu
 • termín je již plně obsazen (28.03.2018)

 

zahájení : 18.07.2018 (st) ukončení :  07.08.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • termín je již plně obsazen (03.01.2018)
 • Pacienti bez doprovodu
 • obsazenost 43 (27) lůžek z celkové kapacity 51 lůžek

 

zahájení : 08.08.2018 (st) ukončení :  28.08.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • termín je již plně obsazen (05.02.2018)
 • Pacienti bez doprovodu
 • obsazenost 36 (14) lůžek z celkové kapacity 30 lůžek

 

PODZIMNÍ TERMÍNY 2018

zahájení : 29.08.2018 (st) ukončení :  18.09.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • obsazenost 5 (0) pokojů z celkové kapacity 20 pokojů

 

zahájení : 03.10.2018 (st) ukončení :  23.10.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • obsazenost 0 pokojů z celkové kapacity 20 pokojů
 • Pacienti bez doprovodu
 • obsazenost 0 lůžek z celkové kapacity 20 lůžek

 

zahájení : 24.10.2018 (st) ukončení :  13.11.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • obsazenost 0 pokojů z celkové kapacity 20 pokojů
 • Pacienti bez doprovodu
 • obsazenost 0 lůžek z celkové kapacity 20 lůžek

 

zahájení : 14.11.2018 (st) ukončení :  04.12.2018 (út)

 • Pacienti s doprovodem
 • obsazenost 0 pokojů z celkové kapacity 20 pokojů
 • Pacienti bez doprovodu
 • obsazenost 0 lůžek z celkové kapacity 20 lůžek

 

 

Důležité upozornění : pokud je někde uvedená 100% obsazenost, znamená to, že počet předběžných přihlášek je větší, než celková kapacita. Neznamená to, že již máme od zdravotních pojišťoven všechny návrhy. Existuje tedy stále možnost se na termín přihlásit a co nejdříve si zajistit “Návrh”.

Předběžná přihláška není závazná a to jak ze strany pacientů, tak ze strany ozdravovny. Je třeba si uvědomit, že ozdravovna má jedinou povinnost a tou je, pozvat pacienta na pobyt v době platnosti “Návrhu”. Na konkrétní termín, či dokonce na konkrétní pokoj není nárok a ozdravovna si možnost změny v termínu i druhu ubytování VYHRAZUJE!!

Samozřejmě je naší snahou vyhovět všem požadavkům, ale někdy to prostě není možné. To se týká zejména období leden-březen a červenec a srpen. Pobyt je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění a ozdravovna tedy 100% rozhoduje o konkrétním termínu. Může tedy dojít ke změnám zejména v případech přednostního nároku na ozdravovnu. Pacient, u kterého je pobyt indikován akutně, pacient u něhož končí platnost návrhu atd.

Ozdravovna každou změnu nahlašuje pacientovi (zákonnému zástupci) minimálně 14 dní před nástupem, kdy je ozdravovna také povinna zaslat informace k nástupu.

!! ROZHODUJE VŽDY POŘADÍ DOŠLÝCH NÁVRHŮ !!

Přihlaste vaše dítě

Přihlaste své dítě do Ozdravovny a můžte přijet také vy spolu s ním.

Předběžná přihláška

Aktuality

Více aktualit

Dnes nám odjíždí poslední zimní turnus. Od 26.12.2017 až do 17.04.2018 jsme jeli nepřetržitě, bez dna volna s téměř 100% obsazeností. Teď 14 dní pauza na úklid, opravy a dodělávky. A od 02.05. 2018 opět na značkách

Číst celé

Poslední místa

Právě nám začal termín od 28.03., který končí 17. dubna. Pak máme první letošní pauzu, která bude cca 14 denní. Následuje další termín od 02.05.2018 – 22.05.2018 a 06.06.2018 -26.06.2018. Pak následují letní termíny, kde nám ještě stále zbývá …

Číst celé

Poslední místa

Zimu máme již pár týdnů plnou, zbývá opravdu pár míst na termín od 28.03.2018. Stejně na tom je i termín od 02.05.2018. Letní termíny jsou pro doprovody již beznadějně plné, proto doporučujeme termín od 06.06.2018.

Číst celé